. Дом за стари хора "Елегант", с.Мрамор, София

Дом за стари хора "Елегант", Мрамор, София

"Надежда и спокойствие за утрешния ден"За да настаните ваш близък при нас е необходимо да подадете молба в свободен текст до управителя на дружеството. Трябва да носите и следните документи – лична карта на домуващия, лична карта на близкия, който го придружава, епикризи и назначената терапия от лекар. На място се прави опис на вещите, които ще бъдат оставени в дома.

Снимки
Видео
разгледай снимките
разгледай видеата